KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 114 147 132 105 143 114 122 112 104 167 103 119 134 42 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,61 0,76 0,64 0,52 0,66 0,67 0,69 0,65 0,55 0,81 0,62 0,68 0,66 0,14 0,41 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,63 0,71 0,66 0,49 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 87,2 85,2 87,2 88,4 85,5 96,1 96,3 96,3 95,1 94,5 94,4 94,0 96,4 89,5 91,6 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 93,2 92,5 92,5 92,6 92,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 149 154 136 130 139 140 148 140 136 142 143 143 152 126 141 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 160 136 144 135 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 80 78 75 75 73 86 88 85 80 78 81 80 81 74 71 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 87 86 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 1 1 2 2 8 11 10 14 15 14 16 16 24 26 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 3 5 7 5 6
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 15 20 17 16 18 1 0 1 3 4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 6 7 7 3 0 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 83 79 82 84 82 95 97 97 95 94 94 94 96 94 93 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 91 92 92 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 33 42 36 33 37 7 2 3 8 9 6 5 4 0 0 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 15 15 13 12 12

Kontakt