KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 111 114 147 132 105 108 114 122 112 104 99 103 119 134 42 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,59 0,61 0,76 0,64 0,52 0,67 0,67 0,69 0,65 0,55 0,63 0,62 0,68 0,66 0,14 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,66 0,63 0,71 0,66 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 84,4 87,2 85,2 87,2 88,4 96,5 96,1 96,3 96,3 95,1 94,6 94,4 94,0 96,4 89,5 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 93,3 93,2 92,5 92,5 92,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 163 149 154 136 130 129 140 148 140 136 148 143 143 152 126 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 160 160 136 144 135
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 72 80 78 75 75 86 86 88 85 80 81 81 80 81 74 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 86 87 86 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 4 1 1 2 10 8 11 10 14 15 14 16 16 24 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 4 3 5 7 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 22 15 20 17 16 0 1 0 1 3 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 0 0 6 7 2 3 0 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 77 83 79 82 84 96 95 97 97 95 94 94 94 96 94 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 90 91 92 92 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 47 33 42 36 33 5 7 2 3 8 7 6 5 4 0 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 18 15 15 13 12

Kontakt