KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 566 22 581 25 001 27 283 27 568 26 382 27 575 29 372 28 535 28 163 22 112 23 178 24 949 26 481 24 057 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 258,8 278,4 306,5 312,0 321,1 331,8 321,9 331,9 307,0 300,2 268,8 277,3 284,5 293,7 214,0 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 31,9 32,2 34,1 35,0 34,0 34,1 34,0 34,8 32,4 32,3 31,1 30,8 31,6 31,9 23,2 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 79,2 80,5 79,3 81,6 80,0 75,7 77,9 78,0 79,1 78,6 77,1 77,5 77,3 77,4 74,3 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,66 0,71 0,73 0,73 0,56 0,54 0,56 0,55 0,58 0,54 0,57 0,57 0,59 0,60 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 25,6 25,3 25,6 24,6 23,1 34,5 33,9 32,8 31,4 27,4 31,2 29,2 29,5 28,1 26,1 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 53,9 54,1 51,5 51,4 53,4 44,5 44,9 29,6 50,2 50,1 48,1 48,7 33,2 50,1 46,3 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 11,3 10,9 11,5 11,3 10,8 16,1 11,5 11,1 10,0 10,9 11,6 11,7 11,3 11,1 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 98,5 98,5 100,0 100,0 100,0 80,9 86,1 86,6 89,5 88,9 87,7 89,4 89,3 90,3 78,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 640 3 689 4 031 4 268 4 189 3 254 3 369 3 613 4 024 4 150 3 328 3 483 3 788 3 889 3 639 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,4 2,2 4,5 0,9 4,6 4,5 3,6 3,5 42,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,65 0,60 0,61 0,80 0,78 0,34 0,45 0,49 0,52 0,57 0,68 0,59 0,64 0,63 0,46 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,23 0,24 0,24 0,29 0,00 0,00 0,83 0,82 0,50 0,00 0,00 0,56 0,60 0,87 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 4,1 4,0 4,5 5,1 4,5 4,3 4,7 4,7 5,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,7 7,7 8,2 8,9 9,3 10,5 10,4 10,6 10,8 11,1 10,3 10,5 10,7 10,9 9,7 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,6 6,7 6,7 6,7 6,6 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,0 9,2 9,2 9,2 8,8 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 27,8 30,2 30,8 33,0 31,5 40,7 42,1 49,6 48,9 48,3 33,3 35,6 37,9 40,2 51,4 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 88,1 95,7 73,1 80,6 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 67,0 90,9 89,5 91,4 93,0 58,0 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt