KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 59,2 69,9 68,1 78,5 80,8 51,8 42,7 50,1 33,5 30,3 31,4 32,6 31,2 21,0 20,9 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 33,4 33,4 31,8 32,2 32,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 137,2 145,3 147,3 154,1 155,9 132,7 134,1 146,8 119,8 124,0 131,7 135,1 136,7 141,0 145,9 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 126,6 128,2 124,2 129,0 131,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,8 2,4 2,3 2,0 1,6 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 6,2 5,8 5,5 18,7 18,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 6,0 5,4 5,3 5,0 5,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,7 7,8 6,8 6,7 6,7 8,5 8,3 7,7 7,9 8,1 7,5 7,6 7,4 6,6 6,6 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,8 8,1 7,9 7,6 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 69,4 70,8 68,4 67,9 69,2 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 73,9 74,6 75,5 79,5 78,2 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 74,8 74,9 75,4 72,9 74,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 70,9 69,3 65,3 69,5 66,7 67,1 68,0 68,7 66,3 66,8 70,1 70,5 69,1 76,4 75,5 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 72,7 73,5 71,6 72,6 71,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,9 16,5 16,0 17,0 16,2 15,2 15,0 15,8 16,5 16,5 17,9 17,5 16,8 17,0 16,2 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 17,1 16,9 16,2 16,0 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,6 40,8 40,5 41,7 41,6 40,8 41,0 41,4 42,5 42,5 41,5 41,9 41,9 44,9 44,9 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,5 41,7 41,7 42,8 43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,4 25,4 24,9 24,0 23,7 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,1 23,0 23,0 18,6 19,1 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,9 24,2 24,4 23,5 24,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 99 079,9 103 095,5 107 845,7 103 682,2 109 208,5 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 120 870,6 98 767,9 103 718,8 108 252,7 131 006,4 145 925,2 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1 116 279,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt