KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 7,1 7,5 6,6 6,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,5 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 87 112 134 164 137 247 255 297 221 212 251 280 265 287 299 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 167 217 244 253 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,75 3,74 3,78 3,82 3,92 4,81 4,80 4,82 4,95 4,70 4,93 4,90 4,83 4,41 3,82 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 4,51 4,51 5,18 4,66 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 133 159 132 100 105 96 103 105 73 107 92 100 99 108 262 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 132 169 126 118 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 632 617 662 623 582 502 522 551 555 563 464 474 521 599 861 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 608 574 563 644 538
Herav utgifter til renhold (kr) kr 214 209 214 202 201 163 165 178 174 178 147 154 155 174 138 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 164 180 156 183 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 111 114 147 132 105 108 114 122 112 104 99 103 119 134 42 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt