KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 7,5 6,6 6,4 6,7 7,5 7,8 8,0 8,6 9,4 8,8 8,9 8,8 8,5 9,4 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,8 9,1 9,0 8,4 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 112 134 164 137 150 255 297 221 212 225 280 265 287 299 371 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 217 244 253 265 279
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,74 3,78 3,82 3,92 3,91 4,80 4,82 4,95 4,70 4,67 4,90 4,83 4,41 3,82 3,60 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 4,51 5,18 4,66 4,89 4,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 159 132 100 105 91 103 105 73 107 114 100 99 108 262 412 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 169 126 118 119 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 617 662 623 582 661 522 551 555 563 667 474 521 599 861 931 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 574 563 644 538 659
Herav utgifter til renhold (kr) kr 209 214 202 201 219 165 178 174 178 189 154 155 174 138 154 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 180 156 183 167 169
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 114 147 132 105 143 114 122 112 104 167 103 119 134 42 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt