KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 606 7 723 7 564 6 768 7 646 8 104 8 487 8 539 8 230 8 437 7 565 7 879 7 920 8 253 8 838 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,5 4,1 3,8 3,8 5,0 4,6 4,7 5,0 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,1 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,2 3,6 3,9 3,7 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 4,1 3,8 3,1 .. 4,7 4,7 4,7 3,9 .. 3,6 3,5 3,6 3,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 43 536 45 039 46 054 49 927 54 626 42 960 44 344 50 422 56 446 58 789 44 682 48 283 52 582 69 004 83 933 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 20 994 41 723 45 910 47 771 72 906 33 770 32 889 33 930 53 462 46 305 39 822 40 409 43 214 49 758 61 955 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 331 094 391 910 417 423 383 767 406 170 388 026 409 386 404 546 470 473 406 786 449 822 468 285 454 606 422 479 407 525 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,2 18,9 19,0 17,6 15,3 21,5 19,5 21,5 18,0 17,5 19,8 18,9 19,1 16,1 14,0 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 96 96 97 99 81 84 86 94 94 87 88 88 94 96 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 6 136 7 147 6 995 6 276 7 104 7 485 7 838 7 915 7 555 7 755 6 953 7 238 7 272 7 323 7 858 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 2,9 .. .. .. .. 3,4 .. .. .. .. 2,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt