KOSTRA nøkkeltall

Karlsøy - 1936 (Troms Romsa)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karlsøy Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 3,8 2,0 13,6 -1,2 2,9 3,6 2,5 3,5 -0,2 3,4 3,7 3,0 3,6 -0,5 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 1,4 3,3 2,6 1,8 -2,2 1,4 3,3 2,6 1,8 -2,2 1,4 3,3 2,6 1,8 -2,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,7 2,0 2,1 0,7 0,0 1,2 2,1 1,4 1,6 1,1 2,0 1,9 1,5 1,4 0,6 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,3 2,4 1,7 1,1 0,2 1,3 2,4 1,7 1,1 0,2 1,3 2,4 1,7 1,1 0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,1 17,4 14,8 16,6 15,4 19,8 21,1 21,9 23,0 20,0 27,3 29,6 27,4 28,8 30,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 6,2 10,1 9,5 14,6 9,5 6,2 10,1 9,5 14,6 9,5 6,2 10,1 9,5 14,6 9,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 61,4 65,8 64,3 49,5 51,8 34,6 39,1 36,9 36,1 48,0 21,4 28,8 28,5 30,4 33,4 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 58,3 60,6 63,0 66,1 74,4 58,3 60,6 63,0 66,1 74,4 58,3 60,6 63,0 66,1 74,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 114,0 135,0 125,0 111,8 122,9 96,4 97,6 97,4 98,5 104,8 79,2 83,7 84,2 89,0 92,1 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 110,0 112,8 116,1 124,5 129,5 110,0 112,8 116,1 124,5 129,5 110,0 112,8 116,1 124,5 129,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 68 746 71 656 73 704 74 740 78 955 57 824 60 468 63 108 64 240 69 082 69 891 72 632 75 148 77 500 83 196 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 53 224 55 696 57 268 58 823 61 263 53 224 55 696 57 268 58 823 61 263 53 224 55 696 57 268 58 823 61 263
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 5,4 7,3 20,2 20,4 6,7 9,0 9,3 11,1 10,9 7,2 12,7 9,9 11,8 11,6 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 2,6 5,5 6,4 7,8 5,5 2,6 5,5 6,4 7,8 5,5 2,6 5,5 6,4 7,8 5,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,0 17,5 10,7 14,6 11,1 14,8 13,9 12,1 12,3 14,5 14,2 15,1 13,1 14,6 16,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,3 15,1 19,1 18,3 17,3 13,3 15,1 19,1 18,3 17,3 13,3 15,1 19,1 18,3 17,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 42,2 15,1 51,4 21,2 59,4 30,3 28,6 33,2 32,9 34,9 44,7 32,5 42,2 35,3 39,1 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 17,5 24,0 18,3 35,2 29,7 17,5 24,0 18,3 35,2 29,7 17,5 24,0 18,3 35,2 29,7

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt