KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 102 21 870 22 531 24 371 25 041 18 997 20 270 21 228 22 741 23 545 20 318 21 604 22 976 24 892 29 357 25 078 26 382 27 575 29 372 28 535 25 078 26 382 27 575 29 372 28 535 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 27 141 28 799 29 798 32 094 33 654
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 300,1 296,1 311,9 325,3 326,1 238,4 242,7 252,0 260,8 257,3 250,2 256,4 264,1 273,5 317,5 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 345,7 349,6 349,4 359,1 361,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,9 28,9 29,0 30,3 29,6 28,4 29,1 29,2 29,7 30,0 28,3 28,4 28,0 28,6 32,9 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 34,4 35,3 34,7 35,5 35,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 79,8 81,1 80,9 81,0 81,2 77,1 77,2 77,2 76,6 77,0 78,3 78,4 78,7 77,9 77,7 75,4 75,8 78,0 78,1 79,3 75,4 75,8 78,0 78,1 79,3 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 78,5 78,4 78,6 78,5 79,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,51 0,53 0,53 0,60 0,56 0,50 0,51 0,52 0,53 0,56 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,51 0,52 0,50 0,50 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 25,6 23,1 26,1 26,4 24,4 32,0 31,7 31,3 30,1 27,8 32,3 33,2 33,0 31,8 32,7 34,5 34,5 33,9 32,8 31,4 34,5 34,5 33,9 32,8 31,4 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 34,8 34,4 34,5 34,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 53,3 56,0 58,6 55,2 54,9 49,9 49,6 49,9 34,6 52,2 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 43,8 44,5 44,9 29,6 50,2 43,8 44,5 44,9 29,6 50,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 43,9 45,1 45,8 45,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,3 13,5 9,0 9,1 9,1 11,3 12,7 11,1 10,7 10,6 10,1 13,9 9,4 9,3 9,9 12,3 16,1 11,5 11,1 10,0 12,3 16,1 11,5 11,1 10,0 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 12,4 12,2 11,1 10,7 10,5
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 86,2 84,8 85,6 88,8 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 82,0 82,7 84,1 85,8 88,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 168 4 337 4 607 5 640 5 668 3 255 3 520 3 636 3 890 3 986 3 497 3 653 3 892 4 200 4 187 3 024 3 254 3 369 3 613 4 024 3 024 3 254 3 369 3 613 4 024 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 159 3 403 3 588 3 912 4 099
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 17,5 10,2 7,0 8,9 41,0 2,8 2,1 2,1 2,4 1,6 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 3,9 3,4 3,2 3,1 4,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,45 0,45 0,41 0,34 0,38 0,51 0,50 0,55 0,58 0,58 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,61 0,65 0,66 0,68 0,61
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,85 0,61 0,85 0,70 0,79 0,00 0,00 0,00 0,71 0,68 0,00 0,00 0,00 0,75 0,68 0,00 0,00 0,00 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,83 0,82 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,70 0,76 0,77 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,2 4,9 4,9 5,3 4,8 4,3 4,6 4,5 4,6 4,9 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,7 8,7 8,9 9,8 9,5 9,2 9,3 9,8 9,8 10,1 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 11,9 12,1 12,4 12,7 12,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 11,4 12,7 12,6 10,8 9,1 8,5 8,6 8,6 8,4 8,3 8,2 8,7 8,7 10,4 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 11,3 11,3 11,8 11,8 11,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 44,9 50,1 69,5 79,1 65,0 33,8 36,9 41,2 45,2 46,1 35,8 40,2 44,2 48,9 48,3 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,7 39,7 43,1 45,8 48,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 90,9 98,4 96,7 102,6 89,5 84,6 92,9 93,7 85,1 90,0 89,9 94,3 90,3 89,4 93,8 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 95,1 98,6 94,3 97,8 96,9
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt