KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 28,6 73,3 42,9 43,9 69,7 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 44,9 47,2 43,4 46,1 44,4 42,8 49,3 51,8 42,7 50,1 42,8 49,3 51,8 42,7 50,1 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 43,9 47,4 43,4 44,3 42,5 43,9 47,4 43,4 44,3 42,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 93,8 123,5 138,0 158,7 186,5 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 118,0 127,0 135,0 136,6 132,5 138,3 137,7 132,7 134,1 146,8 138,3 137,7 132,7 134,1 146,8 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 136,1 136,1 139,2 148,9 154,8 136,1 136,1 139,2 148,9 154,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 0,7 3,5 3,9 3,7 2,0 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 3,9 3,5 3,6 5,5 5,7 5,4 4,9 3,3 5,5 5,7 5,4 4,9 3,3 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 5,3 6,0 6,0 5,4 5,4 5,3 6,0 6,0 5,4 5,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 10,2 8,0 8,4 6,9 5,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 8,2 7,7 7,8 7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 8,3 7,7 8,3 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 7,5 7,4 6,9 6,9 6,8 7,5 7,4 6,9 6,9 6,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 77,2 66,7 65,8 75,3 71,4 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 70,1 71,4 73,6 73,3 72,4 64,3 67,8 69,2 73,5 73,6 64,3 67,8 69,2 73,5 73,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,9 71,5 72,8 73,6 74,7 67,9 71,5 72,8 73,6 74,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 71,1 52,7 52,6 59,7 68,6 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 72,4 71,1 69,9 70,4 65,6 67,9 65,3 67,1 68,0 68,7 67,9 65,3 67,1 68,0 68,7 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 70,9 66,0 67,1 68,7 65,7 70,9 66,0 67,1 68,7 65,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,0 15,6 15,1 15,4 15,0 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 15,8 15,5 15,2 15,0 15,8 15,8 15,5 15,2 15,0 15,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 15,3 15,3 14,9 15,2 14,9 15,3 15,3 14,9 15,2 14,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,4 41,1 40,6 43,3 41,6 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,7 41,0 41,5 41,8 41,4 40,1 40,7 40,8 41,0 41,4 40,1 40,7 40,8 41,0 41,4 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,3 41,0 41,2 41,5 41,9 40,3 41,0 41,2 41,5 41,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,0 24,6 24,2 24,3 24,4 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 26,2 25,9 25,6 25,3 23,5 25,1 24,6 23,8 23,8 24,6 25,1 24,6 23,8 23,8 24,6 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 23,6 22,9 22,3 22,1 21,8 23,6 22,9 22,3 22,1 21,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 106 734,0 103 542,2 107 772,5 116 235,7 125 027,4 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 114 143,6 115 609,3 119 657,4 124 934,2 130 381,1 114 143,6 115 609,3 119 657,4 124 934,2 130 381,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt