KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,0 9,2 8,7 9,4 9,9 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 354 301 581 236 202 257 266 283 303 312 204 216 229 260 290 226 247 255 297 221 226 247 255 297 221 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 213 265 307 311 327
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,66 4,22 4,05 6,01 6,00 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,30 5,35 5,50 5,67 5,63
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 49 28 40 35 39 68 69 78 71 80 89 97 99 77 88 94 96 103 105 73 94 96 103 105 73 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 51 51 57 58 68
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 697 648 616 544 575 474 522 519 578 571 478 520 557 577 585 483 502 522 551 555 483 502 522 551 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 426 434 429 435 453
Herav utgifter til renhold (kr) kr 233 211 208 163 174 131 154 152 161 164 152 156 158 170 175 162 163 165 178 174 162 163 165 178 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 192 194 186 186 180
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 159 144 132 109 106 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 119 128 126 130 133
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt