KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 113 109 112 109 107 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 538 4 683 4 890 4 773 4 764 4 538 4 683 4 890 4 773 4 764
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 17 16 17 16 16 15 16 16 16 15 18 18 18 17 21 21 22 22 22 20 21 22 22 22 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 25 26 25 25 24 25 26 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 49 50 49 50 38 57 57 57 56 59 51 52 51 55 59 62 64 66 68 66 62 64 66 68 66 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 57 60 60 61 61 57 60 60 61 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 22 804 30 54 43 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 821 1 648 1 457 1 897 1 970 821 1 648 1 457 1 897 1 970
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 856 6 485 5 175 4 670 5 616 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 10 461 8 357 11 462 12 237 13 875 10 461 8 357 11 462 12 237 13 875
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 30 40 50 0 31 30 30 31 32 25 21 25 28 25 21 17 16 21 25 21 17 16 21 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 28 28 28 30 29 28 28 28 30 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 0 2 0 1 187 135 127 113 119 140 124 154 114 86 53 39 37 25 26 53 39 37 25 26 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 74 79 98 133 68 74 79 98 133 68
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 0,6 : : 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,8 17,3 14,8 13,1 13,4 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 20,1 19,3 15,6 13,2 12,1 20,1 19,3 15,6 13,2 12,1

Kontakt