KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 317 8 351 6 990 7 314 8 346 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 7 109 7 756 8 104 8 487 8 539 7 109 7 756 8 104 8 487 8 539 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 4,9 7,5 6,1 5,8 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,9 5,4 5,3 5,0 5,2 4,9 5,4 5,3 5,0 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,7 6,3 6,5 5,0 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,6 5,5 4,6 3,6 3,3 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 30 796 39 229 36 592 42 431 58 104 36 692 39 524 41 690 47 001 48 649 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 37 435 37 843 42 960 44 344 50 422 37 435 37 843 42 960 44 344 50 422 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 853 48 579 53 848 67 627 88 872 44 853 48 579 53 848 67 627 88 872
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 30 095 54 960 46 254 64 721 60 400 31 025 29 624 31 830 32 704 31 648 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 31 650 31 730 33 750 32 753 33 830 31 650 31 730 33 750 32 753 33 830 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 295 391 283 250 285 619 301 381 427 944 389 699 390 348 398 760 423 993 421 015 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 381 307 390 457 385 435 407 694 398 336 381 307 390 457 385 435 407 694 398 336 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 376 357 406 182 468 015 580 611 563 135 376 357 406 182 468 015 580 611 563 135
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,7 20,0 20,3 18,6 16,1 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 98 83 97 95 97 84 88 90 89 90 85 85 91 91 93 76 78 81 84 86 76 78 81 84 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84

Kontakt