KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Iveland Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,6 3,8 4,7 4,9 3,0 3,0 3,0 3,2 3,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,5 1,5 2,0 2,0 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,8 1,7 1,0 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 249 1 534 1 420 1 686 2 043 23 320 24 485 25 165 24 181 24 311 54 342 55 351 57 895 59 347 77 194 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 129 637 130 471 126 603 149 457 149 223 129 637 130 471 126 603 149 457 149 223
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 576 3 741 3 156 4 243 4 582 2 192 2 343 2 427 2 867 3 303 2 100 2 268 2 444 2 597 2 954 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 035 2 126 2 191 2 403 2 417 2 035 2 126 2 191 2 403 2 417
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 316 0 6 144 202 0 2 713 3 816 658 2 293 1 582 1 399 1 154 982 1 279 3 901 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 812 1 118 1 472 1 242 1 044 812 1 118 1 472 1 242 1 044
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,5 3,0 3,8 3,0 4,7 3,2 3,2 3,0 3,5 3,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 20,3 23,0 16,0 14,0 10,0 29,4 36,7 23,9 27,1 21,6 23,8 25,9 22,3 21,3 21,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 14,8 12,9 8,8 3,9 1,1 27,0 27,4 24,0 24,1 21,9 25,2 26,0 27,2 25,5 20,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 11,1 10,8 10,9 11,4 10,6 11,1 10,8 10,9 11,4 10,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 420 615 461 452 446 7 474 7 899 8 313 7 619 7 094 22 439 24 754 23 732 23 949 25 705 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 34 177 36 530 38 016 42 652 42 116 34 177 36 530 38 016 42 652 42 116
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt