KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Kommunal vannforsyning

Publisert 16.03.2020.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Iveland Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 89 100 59 .. 0 0 0 0 77 0 0 0 0 88 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 684 3 684 3 871 3 988 3 988 3 896 4 008 3 884 4 141 4 141 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 125 3 152 3 389 3 550 3 550 3 125 3 152 3 389 3 550 3 550 3 125 3 152 3 389 3 550 3 550
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,65 0,67 0,70 0,67 0,67 0,66 0,72 0,58 0,52 0,67 0,75 0,72 0,58 0,52 0,67 0,75 0,72 0,58 0,52 0,67 0,75
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 68,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 98,8 98,3 99,2 98,9 98,9 99,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 15,0 14,9 14,9 13,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,8 30,1 30,9 30,3 29,7 30,6 30,9 32,7 31,6 32,7 32,1 30,9 32,7 31,6 32,7 32,1 30,9 32,7 31,6 32,7 32,1

Kontakt