KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Iveland Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,2 8,9 9,1 11,4 11,4 8,6 8,5 8,8 9,0 9,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 550 627 659 774 656 136 92 152 202 272 206 242 279 296 432 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 235 196 294 265 357 235 196 294 265 357 235 196 294 265 357
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,56 8,50 8,66 8,85 8,82 8,02 8,43 8,25 8,55 8,43 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18 7,00 6,98 7,07 5,10 5,18
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 37 37 42 51 73 114 100 108 115 102 82 92 89 88 97 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 64 69 81 96 98 64 69 81 96 98 64 69 81 96 98
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 488 506 511 527 568 437 445 487 543 595 517 534 537 564 614 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 360 374 356 595 590 360 374 356 595 590 360 374 356 595 590
Herav utgifter til renhold (kr) kr 123 136 132 138 149 153 140 145 167 212 151 160 168 173 173 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 89 100 96 160 163 89 100 96 160 163 89 100 96 160 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 81 88 91 106 102 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 75 72 80 141 136 75 72 80 141 136 75 72 80 141 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt