KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Iveland Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 671 1 690 1 665 2 535 1 998 1 487 1 523 1 670 1 874 2 073 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 323 1 370 1 429 1 638 1 577 1 323 1 370 1 429 1 638 1 577
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 291 1 346 1 261 2 141 1 567 1 269 1 254 1 375 1 621 1 791 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 1 076 1 106 1 154 1 347 1 287 1 076 1 106 1 154 1 347 1 287
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 380 344 405 394 431 218 270 295 253 282 281 313 337 394 441 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 247 265 274 291 289 247 265 274 291 289
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 360 1 391 1 413 1 760 1 634 1 216 1 217 1 344 1 541 1 629 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 798 840 853 1 024 987 798 840 853 1 024 987
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 197 159 213 193 137 47 83 88 26 -6 58 66 57 87 54 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 55 82 75 91 87 55 82 75 91 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 163 1 232 1 200 1 567 1 497 1 169 1 134 1 256 1 515 1 634 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 743 758 778 932 901 743 758 778 932 901
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,48 0,48 0,61 0,61 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,42 0,55 0,55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 1 2 1 0 14 10 12 12 16 20 37 48 55 47 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 95 92 103 115 96 95 92 103 115 96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 11 12 9 8 9 121 115 86 69 91 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 351 283 249 259 310 351 283 249 259 310

Kontakt