KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Iveland Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 1 317 1 342 1 330 1 326 1 331 20 124 20 147 20 003 16 361 14 640 52 943 52 969 52 610 52 192 51 979 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 15,9 14,9 11,3 13,6 17,3 9,5 9,2 8,8 8,7 9,4 8,1 8,2 8,1 8,3 8,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,4 11,2 6,8 6,8 12,0 10,0 9,6 9,8 12,2 11,2 11,5 11,7 11,8 12,0 12,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall -8 19 -18 -13 -2 -15 28 -118 -115 -124 -28 203 -163 -230 -314 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 776 611 398 297 526 776 611 398 297 526
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,4 11,3 11,5 12,5 12,9 9,3 9,2 7,8 9,8 10,4 9,7 9,7 9,7 9,6 9,8 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 72,5 66,7 61,4 62,5 63,6 61,5 61,6 51,4 61,5 62,0 67,2 66,4 65,3 65,1 64,0 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,1 0,8 1,1 0,9 1,4 1,9 1,9 1,1 0,9 0,7 1,5 1,5 1,1 0,9 0,9 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 12,1 12,7 12,9 13,8 14,1 9,8 10,7 14,1 20,7 23,0 9,3 10,3 17,6 18,0 17,7 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,79 1,63 1,61 1,54 1,80 1,76 .. .. .. 1,80 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt