KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 4218 (Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Iveland Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 3 871 7 074 8 946 9 089 9 000 8 609 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . . . 7 830
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 6,9 3,6 3,8 3,8 3,7 4,8 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 5,4 3,9 4,2 4,3 4,1 4,3 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . . . 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 3,2 3,1 3,2 3,3 3,4 4,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 65 000 50 320 50 079 50 133 54 516 66 865 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . . . 56 544
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 308 48 541 52 496 53 366 52 884 30 195 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . . . 37 271
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . : 400 143 483 988 482 404 486 195 321 444 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . . . 445 943
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 16,0 16,8 17,3 17,4 16,6 13,7 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 16,7
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 100 88 86 88 89 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 95

Kontakt