KOSTRA nøkkeltall

Inderøy - 5053 (Trøndelag - Trööndelage)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Inderøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . 66,6 54,0 46,9 41,8 59,2 54,1 55,0 53,1 55,8 48,5 48,3 53,0 29,8 31,7 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 . 41,8 39,4 37,8 32,5 . 41,8 39,4 37,8 32,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . 166,0 160,1 193,6 202,4 138,6 133,6 148,1 146,3 146,1 147,3 152,7 148,7 150,6 151,4 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 . 130,7 134,5 141,8 144,9 . 130,7 134,5 141,8 144,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . 2,2 2,6 3,6 3,3 4,0 4,2 4,0 3,0 3,0 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 . 4,6 4,7 4,5 4,8 . 4,6 4,7 4,5 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . 10,4 8,1 7,4 7,0 10,3 10,3 9,7 8,4 8,8 8,6 8,6 8,4 7,9 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 . 8,6 7,9 7,9 7,9 . 8,6 7,9 7,9 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . 50,5 63,4 51,2 63,3 68,3 70,7 70,2 68,0 69,3 68,9 69,4 73,6 73,3 73,3 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 . 75,2 74,3 72,1 70,8 . 75,2 74,3 72,1 70,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . 54,9 65,7 38,3 67,0 63,5 68,6 68,4 64,8 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 68,8 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 . 69,4 68,0 64,6 66,5 . 69,4 68,0 64,6 66,5
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . 15,7 15,4 13,9 12,3 14,3 14,2 14,3 15,3 15,3 15,1 15,3 14,8 16,8 16,7 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 . 16,1 15,9 15,8 15,8 . 16,1 15,9 15,8 15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . 40,3 38,3 42,2 40,0 41,0 41,5 41,2 42,2 42,2 40,8 41,0 41,3 42,8 43,3 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 . 41,4 41,4 42,7 42,7 . 41,4 41,4 42,7 42,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . 22,9 24,6 23,7 23,9 25,2 24,8 24,6 23,5 24,4 23,4 23,2 23,1 22,0 22,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 . 23,3 23,3 22,9 23,1 . 23,3 23,3 22,9 23,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . 113 631,5 123 210,2 122 561,0 132 798,6 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 131 935,0 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 115 748,0 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 . 114 141,7 118 472,2 118 055,6 125 980,3 . 114 141,7 118 472,2 118 055,6 125 980,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt