4397_5053
4397_5053
kostra
2019-04-25T08:43:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Inderøy, faktaark Brann og ulykkesvern Inderøy

KOSTRA nøkkeltall

Inderøy - 5053 (Trøndelag)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Inderøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 002 1 156 1 244 1 280 1 400 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 . . . 1 316
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 805 910 952 968 1 078 831 897 929 978 804 861 897 937 . . . 1 058
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 196 246 292 311 322 211 222 224 249 198 207 209 231 . . . 258
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 800 852 919 934 1 017 762 807 822 887 740 778 794 847 . . . 901
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 81 59 80 90 81 60 60 57 74 60 59 56 72 . . . 103
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 719 794 838 844 936 702 747 765 814 680 718 738 776 . . . 798
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,00 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 . . . 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,00 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 . . . 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,00 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 . . . 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 5 231 273 291 318 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 . . . 280
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 0 1 762 1 292 1 167 672 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 . . . 778

Kontakt