KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 -2,6 -0,1 8,4 1,0 2,9 3,7 6,3 3,8 -1,6 2,0 2,9 2,6 5,6 0,9 3,4 3,7 3,0 3,6 -0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,7 3,0 3,5 2,1 0,2 3,7 3,0 3,5 2,1 0,2 3,7 3,0 3,5 2,1 0,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,1 0,1 -0,1 -0,1 2,4 1,9 2,7 1,6 2,2 1,1 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 2,0 1,9 1,5 1,4 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,3 1,5 1,4 1,0 1,0 1,3 1,5 1,4 1,0 1,0 1,3 1,5 1,4 1,0 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,5 8,4 5,5 11,1 13,4 36,4 35,6 35,5 40,9 15,9 19,6 20,9 20,8 24,9 26,8 27,3 29,6 27,4 28,8 31,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 16,9 17,6 19,4 19,3 18,0 16,9 17,6 19,4 19,3 18,0 16,9 17,6 19,4 19,3 18,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 55,2 68,3 61,7 68,2 65,6 16,8 15,9 11,6 9,2 27,2 26,8 29,9 29,2 32,9 27,3 21,4 28,8 28,5 30,4 29,1 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 43,5 47,2 53,1 51,8 58,0 43,5 47,2 53,1 51,8 58,0 43,5 47,2 53,1 51,8 58,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 83,4 89,6 88,6 89,8 109,4 73,8 74,3 69,4 70,2 82,4 79,2 80,1 82,0 87,1 93,7 79,2 83,7 84,2 89,0 91,1 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 97,3 100,3 100,5 103,5 107,8 97,3 100,3 100,5 103,5 107,8 97,3 100,3 100,5 103,5 107,8
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 68 373 67 501 73 007 73 401 76 903 70 313 73 537 76 261 80 588 77 371 69 568 72 361 74 628 76 503 75 247 69 891 72 632 75 148 77 500 83 085 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 56 136 57 848 60 006 61 989 64 340 56 136 57 848 60 006 61 989 64 340 56 136 57 848 60 006 61 989 64 340
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 2,6 1,6 7,8 9,1 15,4 17,6 14,7 20,9 9,5 7,4 10,2 9,9 13,3 12,5 7,2 12,7 9,9 11,8 12,0 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 4,9 7,7 7,0 8,3 7,5 4,9 7,7 7,0 8,3 7,5 4,9 7,7 7,0 8,3 7,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,5 13,3 13,6 22,1 25,2 11,7 13,2 11,1 14,9 24,7 12,4 14,3 14,8 16,4 20,6 14,2 15,1 13,1 14,6 16,2 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 16,5 18,6 15,4 14,3 14,8 16,5 18,6 15,4 14,3 14,8 16,5 18,6 15,4 14,3 14,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 39,0 14,4 -26,2 20,6 26,7 48,9 40,6 43,6 50,0 40,9 41,9 35,8 31,3 28,4 31,5 44,7 32,5 42,2 35,3 39,2 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 35,6 36,1 35,3 32,1 38,6 35,6 36,1 35,3 32,1 38,6 35,6 36,1 35,3 32,1 38,6

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt