KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Kommunal vannforsyning

Publisert 16.03.2020.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 97 78 68 100 0 0 0 0 77 0 0 0 0 88 0 0 0 0 81 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 6 234 6 390 6 390 6 390 6 390 3 896 4 008 3 884 4 141 4 141 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 4 089 4 249 4 240 4 490 4 490 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 580 3 723 3 946 4 162 4 162 3 580 3 723 3 946 4 162 4 162 3 580 3 723 3 946 4 162 4 162
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,65 0,67 0,70 0,67 0,67 0,66 0,52 0,66 0,69 0,68 0,57 0,52 0,66 0,69 0,68 0,57 0,52 0,66 0,69 0,68 0,57
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 98,8 98,3 99,2 98,9 98,9 99,0 99,2 93,9 86,7 99,1 99,5 99,2 93,9 86,7 99,1 99,5 99,2 93,9 86,7 99,1 99,5
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 3,1 3,4 3,3 3,4 3,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,8 30,1 30,9 30,3 29,7 30,6 25,2 23,1 23,5 24,9 25,3 25,2 23,1 23,5 24,9 25,3 25,2 23,1 23,5 24,9 25,3

Kontakt