KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 859 1 859 2 183 2 683 3 049 3 046 2 943 3 074 3 050 3 065 3 121 3 267 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 568 2 631 2 849 3 035
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 31,6 30,4 27,5 24,1 36,4 40,3 39,4 38,5 34,5 34,5 36,2 38,3 37,8 38,0 39,0 40,0 37,9 38,1 39,0 39,8 43,1 42,4 41,2 41,7
Selvkostgrad (prosent) prosent 98 96 97 89 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 464,1 455,3 458,8 428,2 476,2 479,0 470,2 486,3 453,8 448,5 440,9 436,4 438,8 433,0 426,0 420,6 391,9 429,1 438,2 363,2

Kontakt