KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 4637 (Vestland)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . . .. 12 902 12 929 12 811 12 788 1 193 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 . . . . 12 065
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . .. 21 21 21 21 34 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 . . . . 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . . .. 36 36 36 36 55 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 . . . . 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . . -6 668 957 701 674 426 3 158 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 . . . . 987
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . . .. 7 827 6 890 7 666 7 974 10 699 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 . . . . 5 120
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . . .. 36 45 33 34 17 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 . . . . 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . . .. 601 538 643 695 3 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 . . . . 283
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . .. 1,0 1,1 1,0 1,0 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. . . . . ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . .. 21,9 20,2 19,0 17,4 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. . . . . ..

Kontakt