KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad (-2019) Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 68 76 50 70 . 611 651 490 387 3 658 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 2 856 3 051 2 979 2 855 .
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 47 55 37 53 . 30 33 30 26 25 33 35 36 35 29 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 26 28 27 26 .
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 53 50 76 81 . 64 60 65 63 65 58 56 56 58 59 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 50 52 53 57 .
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 6 501 11 596 3 872 3 473 . 2 262 3 642 3 761 4 228 2 208 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 2 907 2 421 2 338 1 367 .
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 667 5 156 5 636 5 761 . 7 977 6 427 8 715 5 257 8 434 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 4 946 4 991 5 907 6 516 .
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 7 33 0 . 8 21 31 14 28 24 23 17 25 18 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 18 20 18 20 .
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 . 0 1 2 2 25 12 7 3 6 18 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 19 23 14 13 .
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : . 1,4 1,4 1,3 3,9 1,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 1,1 .
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,1 10,2 13,2 9,8 . 12,9 10,3 8,6 18,2 10,7 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 13,2 10,5 9,9 8,0 .

Kontakt