KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 68 68 76 50 70 611 611 651 490 387 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 2 707 2 900 2 922 2 833 2 911 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 49 47 55 37 53 30 30 33 30 26 31 33 35 36 34 36 39 39 39 37 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 26 28 27 26 24 26 28 27 26 24 26 28 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 53 53 50 76 81 63 64 60 65 61 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 54 50 52 53 57 54 50 52 53 57 54 50 52 53 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 209 6 501 11 596 3 872 3 473 1 426 2 262 3 642 3 761 4 228 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 712 1 836 2 411 2 383 2 658 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 6 205 7 667 5 156 5 636 5 761 7 874 7 977 6 427 8 715 5 303 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 9 165 9 225 8 273 9 471 8 317 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 7 33 0 18 8 21 31 15 22 24 23 17 26 32 28 34 31 19 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 25 18 20 18 20 25 18 20 18 20 25 18 20 18 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11 12 7 3 12 3 6 11 8 13 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 15 19 23 14 13 15 19 23 14 13 15 19 23 14 13
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 2,4 1,4 1,4 1,3 3,9 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,2 11,1 10,2 13,2 9,8 11,6 12,9 10,3 8,6 18,2 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0

Kontakt