KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 68 68 76 50 70 611 611 651 490 387 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 2 707 2 900 2 922 2 833 3 073 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 2 651 2 856 3 051 2 979 2 855
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 49 47 55 37 53 30 30 33 30 26 31 33 35 36 35 36 39 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 26 28 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 53 53 50 76 81 63 64 60 65 63 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 54 50 52 53 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 209 6 501 11 596 3 872 3 473 1 426 2 262 3 642 3 761 4 228 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 712 1 836 2 411 2 383 2 679 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 2 771 2 907 2 421 2 338 1 367
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 6 205 7 667 5 156 5 636 5 761 7 874 7 977 6 427 8 715 5 257 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 9 165 9 225 8 273 9 471 7 918 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 5 002 4 946 4 991 5 907 6 516
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 7 33 0 18 8 21 31 14 22 24 23 17 25 32 28 34 31 18 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 25 18 20 18 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 11 12 7 3 6 3 6 11 8 5 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 15 19 23 14 13
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 2,4 1,4 1,4 1,3 3,9 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,2 11,1 10,2 13,2 9,8 11,6 12,9 10,3 8,6 18,2 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0

Kontakt