4471_0111
4471_0111
kostra
2019-09-20T14:52:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Hvaler, faktaark Regnskap Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,8 -0,6 3,9 2,4 2,4 3,7 4,1 1,6 2,9 3,6 2,5 3,5 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,4 3,5 1,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 0,0 1,1 1,7 2,0 2,7 2,6 1,6 1,2 2,1 1,4 1,6 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,7 2,6 2,2 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,1 27,2 23,1 24,3 20,1 23,3 25,0 24,1 19,8 21,1 21,9 23,0 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 11,3 13,0 14,7 13,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,9 19,1 23,3 32,5 29,9 31,3 31,6 39,7 34,1 38,5 36,2 36,1 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 38,8 42,8 39,7 42,7
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 101,2 111,7 112,0 123,5 86,0 85,3 87,4 91,2 96,4 97,6 97,4 98,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 99,3 99,0 99,4 102,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 47 025 49 366 52 179 53 745 53 725 54 957 55 446 56 733 57 824 60 468 63 108 64 240 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 47 337 49 427 50 899 52 304
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,5 4,8 4,5 8,9 7,1 7,6 8,4 9,8 6,3 6,9 8,5 10,0 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 6,7 7,8 9,2 8,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,6 18,1 21,6 22,2 11,0 10,8 14,5 17,3 14,8 13,9 12,1 12,3 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,2 11,7 12,3 12,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 20,2 6,7 11,7 35,2 25,5 32,9 31,0 27,2 24,9 22,9 25,6 25,5 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 2,8 2,4 4,4 6,9

Kontakt