KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 2 2 1 0 37 47 48 38 20 143 137 143 123 123 86 97 78 92 60 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 69 74 62 59 62 69 74 62 59 62 69 74 62 59 62
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 50 .. .. 50 30 15 16 23 23 13 10 19 29 26 15 18 14 20 16 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 49 22 24 45 32 49 22 24 45 32 49 22 24 45 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 306 335 374 350 261 1 708 1 781 1 986 1 738 667 7 383 6 199 6 189 5 706 5 469 3 984 3 775 3 509 3 629 2 792 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 114 90 149 129 .. 1 189 970 779 201 .. 3 862 3 490 2 406 1 988 .. 2 300 1 815 1 387 803 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 724 2 590 1 581 1 224 .. 2 724 2 590 1 581 1 224 .. 2 724 2 590 1 581 1 224
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 15 14 14 .. 16 14 16 14 .. 15 15 16 14 .. 16 13 18 17 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 16 15 15 .. 14 16 15 15 .. 14 16 15 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 59 28 33 .. 35 27 37 26 .. 31 28 34 28 .. 36 26 35 25 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 43 35 36 34 .. 43 35 36 34 .. 43 35 36 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 33 29 43 35 43 16 18 16 10 14 17 19 17 18 19 18 18 17 21 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 17 10 19 15 17 17 10 19 15 17 17 10 19 15 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 0 0 8 .. 8 1 2 1 .. 42 70 33 23 .. 16 37 45 21 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 7 15 156 80 .. 7 15 156 80 .. 7 15 156 80
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 .. 2 6 7 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 69 98 73 94 148 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 37 10 16 26 25 37 10 16 26 25 37 10 16 26 25
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 100 .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 96 .. 74 90 98 98 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 70 99 94 95 .. 70 99 94 95 .. 70 99 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 50 .. 50 50 50 47 .. 50 50 49 48 .. 45 48 50 43 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 31 47 50 49 .. 31 47 50 49 .. 31 47 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. .. .. 100 67 64 75 69 90 74 86 84 71 81 74 69 86 66 68 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 83 76 81 81 91 83 76 81 81 91 83 76 81 81 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 35 48 .. .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 663 545 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. ..

Kontakt