4405_0111
4405_0111
kostra
2019-10-20T01:03:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Hvaler, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,6 2,7 2,7 2,4 2,4 2,6 2,8 2,7 4,4 4,2 4,2 4,2 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,1 3,3 3,3 3,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 3 222 3 462 3 901 3 371 45 998 50 900 56 408 51 311 170 063 165 058 173 749 174 935 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 230 821 263 280 264 540 271 612
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 610 1 732 1 752 1 559 1 376 1 522 1 653 1 706 2 849 2 827 2 966 3 116 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 516 1 672 1 771 1 832
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 15 574 0 606 291 487 269 676 1 132 1 144 1 215 1 716 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 875 620 398 814
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,1 2,1 2,8 3,4 3,6 3,7 3,6 3,7 3,4 4,1 3,9 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 3,2 3,1 3,2 3,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. 27,4 28,7 23,0 23,6 29,7 30,8 26,1 26,5 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 27,4 29,9 25,4 26,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 11,7 13,4 14,0 10,9 15,5 15,3 14,9 14,4 24,0 24,7 24,1 23,2 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 6,8 6,6 6,4 6,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,3 0,9 1,0 1,0
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 996 1 012 1 335 1 034 21 045 20 504 22 436 20 360 58 987 57 151 57 856 58 973 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 70 746 76 314 77 516 80 393
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt