4404_0111
4404_0111
kostra
2019-06-16T03:32:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Hvaler, faktaark Klima og energi Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 96 115 67 103 108 109 113 119 120 9 964 130 146 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 107
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,39 0,46 0,26 0,47 0,76 0,74 0,71 0,76 0,87 0,89 0,89 0,94 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,64 0,64 0,65 0,70
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 96,5 98,7 99,9 97,1 97,8 97,4 96,9 96,7 97,9 97,7 96,5 97,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 94,2 93,7 94,4 93,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 196 118 193 167 137 141 254 247 151 13 646 186 190 147 166 155 153 154 168 158 154 154 144 138 132
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 87 88 92 92 89 91 92 92 84 85 84 83 82 84 83 82 86 84 83 82
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 5 6 3 3 3 2 2 2 11 11 12 12 12 12 13 13 10 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 6 5 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 96 96 97 98 96 96 97 96 94 95 95 95 94 95 95 95 94 94 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 5 6 5 4 2 8 8 6 8 7 6 5 5 6 5 4 4 9 9 8 10

Kontakt