KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 96 115 67 103 81 108 109 113 114 138 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126 109 99 103 115 126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,39 0,46 0,26 0,47 0,34 0,76 0,74 0,71 0,76 0,93 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 96,5 98,7 99,9 97,1 93,4 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 196 118 193 167 168 137 141 254 141 126 145 160 161 156 153 151 13 646 186 200 203 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148 154 144 140 139 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 97 87 88 92 87 90 84 83 85 85 84 89 91 92 92 89 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85 86 84 83 82 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 6 3 6 1 9 10 9 8 7 3 2 2 2 5 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12 10 12 13 13 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 6 5 3 6 8 3 4 4 4 6 4 3 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 98 97 96 96 97 97 98 94 95 95 96 96 96 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95 94 94 94 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 5 8 6 5 4 4 5 9 7 6 6 7 8 8 6 8 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8 9 9 8 10 8

Kontakt