KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 352 2 352 2 352 2 424 2 424 2 584 2 595 2 678 2 900 2 900 2 467 2 514 2 580 2 690 2 690 2 862 2 910 2 808 2 759 2 759 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 070 2 173 2 276 2 409 2 409
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 24,2 26,4 24,9 19,3 24,2 37,8 38,9 40,2 39,1 43,3 33,9 34,5 34,4 35,0 33,3 30,3 29,3 30,5 28,7 31,1 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 29,5 27,5 28,1 31,3 34,4
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 480,0 485,7 479,6 456,9 480,7 495,1 502,8 504,4 493,4 503,2 498,5 484,7 478,1 489,8 438,5 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 474,9 463,8 408,9 425,9 440,4

Kontakt