4401_0111
4401_0111
kostra
2019-06-24T11:50:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Hvaler, faktaark Helse- og omsorgstjenester Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 24 119 25 940 27 596 27 384 25 922 27 239 28 651 31 110 31 654 33 186 35 098 36 594 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 23 093 24 354 25 176 26 914
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 322,3 334,6 333,9 309,7 312,5 315,9 332,2 328,4 396,6 394,1 406,1 395,5 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 296,4 303,9 313,6 317,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 29,8 30,0 31,0 30,2 32,8 31,3 30,3 30,1 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,6 34,0 33,6 34,4
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,2 79,2 80,8 81,0 71,9 73,1 73,1 73,1 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,9 75,9 76,9 75,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,60 0,54 0,47 0,46 0,50 0,50 0,51 0,50 0,56 0,55 0,55 0,54 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,2 27,2 28,7 26,5 34,8 33,9 34,0 32,9 38,7 38,6 38,5 38,2 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 31,9 31,4 30,6 30,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 56,0 59,6 60,1 54,8 44,5 45,6 47,1 31,1 39,0 39,1 39,7 24,3 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 49,4 50,1 50,8 50,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 10,7 12,0 13,3 10,4 13,9 16,3 12,5 12,3 15,5 14,8 14,4 13,8 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 11,5 11,2 11,3 10,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 93,8 96,8 96,8 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 88,6 88,2 87,9 86,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 484 3 582 3 413 3 545 3 028 3 203 3 470 3 835 3 261 3 431 3 557 3 768 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 209 3 374 3 436 3 716
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 5,9 5,8 5,7 2,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,85 0,64 0,59 0,73 0,44 0,35 0,44 0,43 0,49 0,50 0,47 0,51 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,63 0,68 0,59 0,70
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,82 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,52 0,57 0,58 0,52
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,3 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8 5,1 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,3 4,3 4,2 4,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,1 10,8 11,0 10,9 10,7 10,6 11,0 11,5 13,8 14,3 15,3 15,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,7 10,9 11,0 11,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 5,1 6,2 6,2 5,0 9,1 9,1 9,4 9,8 10,2 10,5 11,1 10,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 7,6 7,7 8,0 8,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 29,9 38,6 25,7 46,0 28,0 30,6 34,4 36,9 49,3 56,2 59,0 63,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 35,3 39,0 39,6 42,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 130,4 75,9 87,5 100,0 92,3 93,2 90,5 91,1 95,9 90,6 92,7 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 89,7 94,8 95,7 88,2
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt