4400_0111
4400_0111
kostra
2019-10-15T01:57:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Hvaler, faktaark Grunnskole Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 83,7 45,4 41,2 64,2 37,7 48,7 59,2 54,1 62,8 56,6 58,1 53,7 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,2 33,0 29,7 30,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 169,2 153,6 159,9 179,1 125,7 129,6 138,6 133,6 156,9 156,8 152,0 166,7 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 141,5 138,3 145,1 140,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,3 5,7 3,8 2,6 3,9 4,4 4,0 4,2 3,9 5,2 5,0 4,7 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 7,0 7,2 6,8 7,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,5 8,0 7,3 7,4 9,5 10,1 10,3 10,3 10,1 9,7 9,5 9,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 6,6 6,9 7,0 7,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 90,3 67,4 75,6 73,6 69,0 71,0 68,3 70,7 65,7 67,2 71,3 69,3 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 66,3 68,7 69,2 70,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 71,0 60,5 58,5 68,0 64,9 68,0 63,5 68,6 67,5 64,4 68,1 66,0 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 65,8 64,9 64,9 66,2
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,1 14,4 14,6 15,3 14,8 15,0 14,3 14,2 13,2 13,0 12,7 12,7 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,5 17,5 17,4 17,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,1 40,7 38,9 42,4 40,3 40,7 41,1 41,5 40,2 40,6 40,9 41,1 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 39,8 40,5 40,7 41,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,5 21,8 21,5 21,7 24,7 24,8 25,2 24,8 23,9 23,4 22,7 22,5 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 23,7 23,3 22,9 22,7
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 137 109,9 135 200,4 142 040,0 138 228,1 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 131 044,1 134 306,8 139 001,6 143 722,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 96 437,6 99 244,4 102 191,1 106 820,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt