4397_0111
4397_0111
kostra
2019-09-16T09:10:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Hvaler, faktaark Brann og ulykkesvern Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 874 927 997 1 282 1 046 1 153 1 213 1 382 1 460 1 605 1 660 1 834 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 876 919 946 1 102
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 19 11 718 957 805 953 1 037 1 069 1 162 1 281 1 334 1 459 831 897 929 993 804 861 897 950 679 777 838 795
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 855 917 279 326 241 200 176 313 298 325 326 374 211 222 224 248 198 207 209 230 197 141 108 306
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 793 840 704 936 821 892 928 1 045 1 074 1 192 1 195 1 315 762 807 822 889 740 778 794 849 660 689 706 784
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 774 834 -15 25 53 -14 -44 59 69 80 55 70 60 60 57 71 60 59 56 69 72 -15 -41 127
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 19 6 718 911 768 905 972 986 1 005 1 113 1 141 1 244 702 747 765 818 680 718 738 780 588 704 747 656
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,77 0,76 0,79 0,79 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,78 0,67 0,62 0,82
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,22 0,23 0,23 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,25 0,24 0,20 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,54 0,54 0,56 0,56 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,53 0,43 0,42 0,57
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 2 5 6 43 49 44 67 67 125 116 106 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 187 166 172 200
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 7 11 19 19 252 150 151 126 579 469 417 378 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 788 694 705 691

Kontakt