4395_0111
4395_0111
kostra
2019-10-21T07:53:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Hvaler, faktaark Befolkningsprofil Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 4 511 4 517 4 540 4 599 71 823 72 215 72 325 64 940 120 225 120 871 120 418 120 320 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 289 867 292 893 295 421 297 520
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,1 6,4 5,3 4,3 10,1 10,2 9,6 9,8 9,8 10,0 9,0 8,5 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 9,7 9,5 9,3 8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,2 9,1 8,4 8,5 9,2 9,4 9,4 8,7 10,3 9,7 10,4 10,0 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 9,1 8,8 8,4 8,7
Netto innflytting (antall)1 antall 56 20 36 80 314 332 81 -52 463 621 -294 78 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 2 508 2 803 2 289 2 051
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 14,6 14,0 14,4 14,1 10,4 10,3 8,8 9,9 9,8 9,7 9,6 9,7 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 13,5 13,3 13,3 13,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 58,6 57,6 54,9 53,1 63,2 63,3 56,3 61,6 66,2 65,7 64,9 64,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 64,3 63,6 62,6 61,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,2 1,5 1,2 1,1 1,6 1,6 1,3 1,3 1,6 1,6 1,4 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,1 1,9 1,7 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 6,6 6,9 6,6 6,4 10,6 11,2 .. .. 10,7 11,5 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 15,9 16,6 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,66 1,61 1,52 1,70 1,73 1,66 1,61 1,80 1,73 1,64 1,57 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,66 1,61 1,52
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt