4394_0111
4394_0111
kostra
2019-10-21T08:15:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Hvaler, faktaark Barnevern Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 28 218 33 148 31 659 28 682 6 754 7 068 7 180 7 567 7 757 8 571 9 025 9 633 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 721 8 683 9 498 9 849
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,3 4,4 5,6 3,8 4,2 4,9 4,8 4,4 4,5 4,9 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,0 4,9 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,8 4,2 6,0 4,6 4,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5,0 5,8 5,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,6 5,0 5,0 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 8,4 9,4 9,1 9,6 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8 5,0 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,3 4,6 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 39 385 37 875 51 884 49 333 51 229 51 865 54 010 58 396 52 761 53 128 54 367 59 265 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 42 829 42 957 42 826 43 791
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 16 885 7 314 12 417 20 545 25 400 24 690 27 441 35 346 42 501 46 682 45 994 51 179 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 27 395 31 930 31 207 34 418
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 416 032 495 148 480 722 456 160 360 589 349 630 325 817 359 051 370 339 415 518 406 679 449 070 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 421 879 439 417 453 751 443 209
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 26,6 27,3 27,3 26,3 22,8 22,8 23,2 21,4 19,2 18,5 19,4 18,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 20,0 23,5 21,4 20,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 98 88 97 66 83 78 79 81 76 80 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 71 71 75 72

Kontakt