KOSTRA nøkkeltall

Hustadvika - 1579 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hustadvika Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,0 3,7 4,1 4,3 3,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 1,3 1,4 1,5 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 337 2 321 2 684 2 895 2 056
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 538 974 1 212 1 303 879
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 438 1 232 1 124 1 238 1 301
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 217 288 310 322 267
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 0,9 3,3 3,2 3,2 2,4
Utlån per innbygger (antall) antall 1,9 2,5 2,4 2,3 2,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 14,6 13,8 13,3 12,8 19,7
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 31,9 15,6 16,6 18,1 16,8
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt