KOSTRA nøkkeltall

Hustadvika - 1579 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hustadvika Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 3 083 3 354 2 429 2 507 2 628 2 886 3 088 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 2 729 2 686 2 894 3 034 3 291
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 48,5 51,7 40,6 41,3 43,5 42,9 45,0 39,0 40,0 40,8 41,5 43,6 39,0 39,8 40,7 41,1 43,2 33,0 36,9 40,3 44,9 42,6
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 0 101 99 100 100 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 0 99 100 100 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . 0,0 0,0 436,9 441,5 451,7 467,8 455,4 440,6 436,2 441,9 471,2 450,3 425,8 420,4 423,8 448,6 430,5 387,9 386,2 387,0 421,7 425,7

Kontakt