KOSTRA nøkkeltall

Hustadvika - 1579 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hustadvika Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 7 266 8 291 6 871 7 514 7 042 7 928 8 205 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 7 086 6 833 7 097 6 699 6 993
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,8 4,1 4,9 4,8 4,4 4,6 4,2 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 3,8 3,4 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,1 4,0 4,0 3,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 3,6 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,1 4,1 4,1 3,9 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 55 304 72 439 41 690 47 001 48 649 48 341 56 939 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 44 005 50 549 54 018 55 090 64 824
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 54 812 134 414 31 899 32 800 31 712 39 254 49 475 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 32 761 32 219 32 156 31 733 37 442
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 341 417 286 078 402 228 427 245 422 068 408 957 424 875 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 418 134 393 523 404 229 413 503 400 881
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 40,8 15,0 21,5 21,0 20,3 19,3 17,9 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 20,8 19,1 19,5 20,3 17,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 95 100 90 89 90 92 93 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 77 80 80 87 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 6 743 7 734 6 368 6 972 6 553 7 331 7 601 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 6 519 6 287 6 517 6 154 6 432
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 2,7 .. .. .. .. 3,5 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt