KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum (-2019) Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 307 2 305 2 632 2 682 . 2 333 2 429 2 507 2 628 2 886 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 2 396 2 426 2 494 2 561 .
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 46,8 46,9 47,3 48,9 . 40,8 40,6 41,3 43,5 43,0 38,0 39,0 40,0 40,8 41,6 38,1 39,0 39,8 40,7 41,2 42,1 42,2 42,7 44,4 .
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 97 100 . 0 0 101 99 100 100 99 99 99 102 100 99 99 99 102 0 0 100 100 .
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 . 447,4 436,9 441,5 456,1 465,3 448,5 440,6 436,2 444,5 457,0 433,0 425,8 420,4 427,0 436,3 530,7 532,7 526,8 518,6 .

Kontakt