KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 020 22 499 24 486 27 194 . 20 270 21 228 22 741 23 545 27 359 26 382 27 575 29 372 28 535 28 160 24 341 25 456 27 245 28 774 29 132 23 751 24 800 26 539 28 026 29 310 22 931 23 909 25 869 27 539 .
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 245,0 267,3 259,6 260,6 . 242,5 252,0 260,9 257,6 291,1 331,8 321,9 331,9 307,0 299,5 292,1 299,9 306,0 313,3 315,3 280,5 287,9 293,3 299,9 302,2 269,8 275,1 282,3 292,0 .
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 31,1 30,9 32,4 35,8 . 29,1 29,2 29,7 30,0 31,2 34,1 34,0 34,8 32,4 32,3 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 30,6 30,2 31,3 32,3 .
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 72,0 70,4 69,1 71,7 . 77,0 77,2 76,6 77,0 79,3 75,7 77,9 78,0 79,1 78,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 76,4 76,9 76,9 76,5 .
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,49 0,54 0,53 0,58 . 0,51 0,52 0,53 0,56 0,56 0,56 0,54 0,56 0,55 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,49 0,51 0,53 0,57 .
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 39,0 40,1 35,5 31,6 . 31,7 31,3 30,1 27,8 27,9 34,5 33,9 32,8 31,4 27,4 32,9 32,4 31,6 30,3 29,0 32,5 32,0 31,2 30,0 28,8 34,5 33,6 31,7 29,9 .
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 45,7 42,8 45,7 44,5 . 49,6 49,9 34,6 52,2 50,1 44,5 44,9 29,6 50,2 50,0 46,5 47,0 47,5 47,9 48,5 46,3 46,8 47,4 47,8 48,4 46,2 46,2 46,5 46,4 .
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 6,5 7,2 7,4 7,1 . 12,7 11,1 10,7 10,6 9,7 16,1 11,5 11,1 10,0 10,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 11,2 10,9 10,6 10,1 .
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 73,3 73,3 74,2 73,3 . 86,2 84,8 85,6 88,8 91,2 80,9 86,1 86,6 89,5 88,9 87,7 89,2 89,7 91,0 91,6 84,2 86,6 87,8 89,3 90,2 88,9 93,2 93,6 93,1 .
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 491 3 540 3 647 4 295 . 3 520 3 636 3 890 3 986 4 242 3 254 3 369 3 613 4 024 4 168 3 295 3 439 3 710 3 842 4 029 3 251 3 381 3 642 3 794 4 277 3 587 3 785 4 060 4 389 .
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 2,4 . 2,1 2,1 2,4 1,6 1,3 2,5 2,4 2,2 4,5 0,9 6,0 5,9 5,4 5,5 5,3 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 2,6 2,4 2,5 2,6 .
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,59 0,67 0,69 0,71 . 0,50 0,55 0,58 0,58 0,55 0,34 0,45 0,49 0,52 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,60 0,55 0,55 0,56 0,55 0,58 0,75 0,67 0,70 0,70 .
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,09 1,13 0,94 0,49 . 0,00 0,00 0,71 0,68 0,70 0,00 0,00 0,83 0,82 0,50 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,74 0,68 0,72 0,68 .
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 3,9 3,9 4,0 . 4,6 4,5 4,6 4,9 5,2 4,5 4,3 4,7 4,7 5,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,7 4,7 4,9 5,0 .
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,9 6,8 6,6 6,6 . 9,3 9,8 9,8 10,1 11,2 10,5 10,4 10,6 10,8 10,4 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 10,6 10,6 10,7 10,8 .
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,3 10,2 6,3 6,3 . 8,5 8,6 8,6 8,4 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,2 9,5 9,6 9,7 9,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,5 10,3 10,4 10,3 10,2 .
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,5 48,8 54,7 53,9 . 36,9 41,2 45,1 46,1 47,6 40,7 42,1 49,6 48,9 48,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 28,8 30,6 31,6 36,6 .
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 76,5 90,4 93,2 104,2 . 92,9 93,7 85,1 90,0 78,9 92,1 92,7 93,5 93,2 75,9 91,8 90,6 90,6 93,4 77,0 87,7 88,6 88,4 90,0 74,1 93,1 89,4 96,4 88,5 .

Kontakt