4400_0628
4400_0628
kostra
2019-02-22T14:37:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Hurum, faktaark Grunnskole Hurum

KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Grunnskole

Publisert 15.03.2018, oppdatert 15.06.2018.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 99,1 126,3 36,8 41,6 45,6 50,2 35,1 37,5 38,2 31,7 33,3 33,7 24,6 26,5 26,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 98,3 124,7 131,0 122,2 122,3 130,6 131,0 132,8 135,4 129,6 130,6 133,6 115,7 116,7 117,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 1,2 0,6 1,4 3,6 3,5 3,4 5,3 5,6 5,5 7,0 7,2 7,1 7,3 7,2 6,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 10,3 8,8 10,2 7,2 7,1 7,1 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 8,7 8,6 8,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 59,5 72,1 62,2 68,8 70,4 70,7 69,4 72,0 72,8 70,2 72,7 73,4 69,3 70,0 71,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 59,6 57,5 45,4 67,4 66,2 66,9 69,9 69,4 69,2 70,5 70,3 70,1 68,3 67,8 66,3
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 17,5 17,9 18,8 17,1 17,1 17,4 16,6 16,6 16,5 17,0 17,0 16,8 17,4 17,6 17,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,0 41,5 42,0 40,4 40,9 41,0 40,7 41,1 41,4 40,8 41,2 41,4 40,9 41,4 41,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,2 25,2 24,7 26,6 26,3 25,7 24,1 23,7 23,2 23,3 23,0 22,5 24,2 23,7 23,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 105 038,7 103 353,2 111 134,2 96 516,1 100 027,3 102 946,4 102 277,9 104 736,7 107 653,7 102 409,7 104 956,1 108 033,1 98 665,7 101 726,9 104 140,5
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt