KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Grunnskole

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 126,3 36,8 92,4 19,8 . 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 26,5 26,2 27,0 27,4 .
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 124,7 131,0 147,6 174,5 . 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 116,7 117,3 122,5 128,2 .
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 0,6 1,4 1,2 4,7 . 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 7,2 6,9 6,1 6,3 .
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,8 10,2 8,3 8,1 . 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,7 8,7 8,2 .
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 72,1 62,2 71,8 68,4 . 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,0 71,1 74,3 75,6 .
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 57,5 45,4 70,1 65,0 . 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 67,8 66,3 68,8 69,0 .
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 17,9 18,8 17,7 16,9 . 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,6 17,5 17,2 16,6 .
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,0 42,0 40,3 40,9 . 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,3 41,6 41,9 41,7 .
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,2 24,7 23,7 23,6 . 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,1 22,9 22,8 .
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 103 353,2 111 134,2 114 249,1 119 004,5 . 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 114 752,0 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 362,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 101 726,9 104 142,6 107 906,2 112 617,4 .
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt