KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 9 413 9 462 9 450 9 521 9 586 391 602 397 024 390 275 397 411 396 325 194 034 194 930 189 805 190 232 213 206 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 277 684 279 714 281 769 283 148 285 336
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,3 7,2 7,7 7,7 7,4 10,8 10,7 10,3 10,0 9,9 10,4 10,3 9,8 9,4 10,1 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,2 9,6 9,8 9,5 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,5 9,1 8,3 9,8 8,3 7,2 7,2 7,0 7,1 6,7 9,1 8,8 8,8 9,3 7,6 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,4 7,9 8,4 7,9 8,1
Netto innflytting (antall)1 antall 58 68 -10 88 75 3 328 4 063 4 031 2 779 2 561 782 608 626 383 435 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 2 434 1 560 1 640 891 1 857
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 13,7 13,6 13,3 13,3 13,1 11,5 11,1 11,5 11,3 11,1 11,1 10,7 11,0 11,0 10,6 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,5 65,0 62,1 61,5 57,4 62,3 59,8 61,3 59,8 59,1 63,9 61,5 62,8 62,2 60,1 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 63,4 63,2 63,0 62,0 61,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,9 1,5 1,1 1,4 1,3 1,8 1,7 1,4 1,3 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,9 1,8 1,5 1,6 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,0 13,4 13,9 14,7 15,2 13,4 13,7 18,5 19,4 20,5 11,5 11,6 20,4 21,0 19,3 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 18,3 18,9 19,6 20,1 20,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,58 1,62 1,57 1,53 1,80 1,72 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,70 1,58 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt