KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Barnehager

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,8 90,7 94,9 84,4 . 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 79,6 79,9 81,0 81,3 85,9 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 81,0 81,1 81,5 82,1 .
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,1 96,6 97,8 93,1 . 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 89,4 89,6 90,2 90,8 93,2 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,5 90,7 90,8 91,0 .
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 99,7 99,6 98,8 . 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 95,6 95,9 96,0 96,6 97,7 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,5 96,5 96,4 96,6 .
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 46,9 47,2 48,3 48,5 . 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 56,2 55,4 55,7 55,7 38,8 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 43,3 43,0 42,9 42,7 .
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,6 5,9 5,9 5,5 . 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 6,1 6,0 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,7 .
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 29,5 30,8 30,6 34,6 . 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 38,7 38,5 41,6 41,3 42,1 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 37,4 38,1 38,8 41,6 .
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 4,4 4,5 3,0 3,1 . 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 3,3 2,7 2,8 3,4 3,9 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,1 4,2 4,3 .
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 69,0 65,2 69,4 72,9 . 62,0 65,4 69,5 74,3 74,4 65,8 68,8 74,0 76,0 78,1 66,5 69,1 74,1 78,8 77,0 67,6 70,4 75,1 79,5 78,2 66,7 71,0 76,9 82,6 .
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 107,7 94,3 97,7 88,7 . 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 75,8 76,2 79,3 80,8 86,5 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 84,3 84,1 85,3 88,6 .
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,6 11,8 11,0 11,0 . 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 13,8 13,6 13,9 14,8 14,5 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 14,5 14,3 14,1 14,4 .
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 143 269 138 486 146 578 145 489 . 130 500 136 827 145 547 155 399 162 467 132 514 139 810 152 291 157 055 165 197 137 613 143 919 153 538 163 202 167 862 138 807 145 125 154 317 164 473 169 723 134 140 142 570 150 181 162 701 .
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 55,6 51,8 55,2 61,9 . 51,4 53,1 56,7 60,6 60,0 53,7 55,5 59,8 61,6 59,8 53,5 55,1 59,1 62,7 60,8 54,2 55,8 59,6 63,1 61,5 53,3 56,6 61,0 64,5 .
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.