KOSTRA nøkkeltall

Hurdal - 3037 (Viken)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurdal Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 410 1 523 1 670 1 874 2 073 1 677 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 115
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 008 1 254 1 375 1 621 1 791 1 253 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 870
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 402 270 295 253 282 424 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 245
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 060 1 217 1 344 1 541 1 629 1 233 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 758
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 175 83 88 26 -6 84 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 77
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 885 1 134 1 256 1 515 1 634 1 149 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 681
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,44 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,71
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,15 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,29 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,49
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 4 10 12 12 16 108 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 582
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 3 115 86 69 91 241 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 1 185

Kontakt