KOSTRA nøkkeltall

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høylandet Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 3,5 4,4 2,8 2,9 3,0 3,0 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 . . . 4,4 4,3 . . . 4,4 4,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,5 1,4 . . . 1,5 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 1,7 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 . . . 1,0 1,0 . . . 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr . . . 1 619 2 963 54 342 55 351 57 895 59 347 73 503 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 . . . 504 073 535 071 . . . 504 073 535 071
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 3 093 4 154 2 100 2 268 2 444 2 597 2 846 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 . . . 2 527 2 613 . . . 2 527 2 613
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 1 043 29 238 1 399 1 154 982 1 279 3 662 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 . . . 1 365 2 049 . . . 1 365 2 049
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall . . . 14,7 14,8 3,2 3,2 3,0 3,5 2,9 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 . . . 5,8 6,0 . . . 5,8 6,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall . . . 4,9 53,5 23,8 25,9 22,3 21,3 21,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 . . . 33,2 30,0 . . . 33,2 30,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent . . . 39,6 63,0 25,2 26,0 27,2 25,5 28,8 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 . . . 18,8 26,9 . . . 18,8 26,9
Omløpshastighet for bøker (antall) antall . . . 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 . . . 0,8 0,9 . . . 0,8 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr . . . 598 611 22 439 24 754 23 732 23 949 25 460 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 . . . 127 999 130 482 . . . 127 999 130 482
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt