KOSTRA nøkkeltall

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høylandet Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 210 206 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 . . . 121 134 . . . 121 134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,92 0,97 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 . . . 0,67 0,70 . . . 0,67 0,70
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 97,6 98,0 96,7 98,0 98,2 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 . . . 95,4 96,7 . . . 95,4 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 344 336 145 526 160 172 168 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 . . . 158 150 . . . 158 150
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 88 96 91 89 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 . . . 73 75 . . . 73 75
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 9 3 8 7 19 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 . . . 21 21 . . . 21 21
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 3 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 . . . 1 0 . . . 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 0 0 . . . 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 . . . 5 3 . . . 5 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 95 98 97 94 95 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 . . . 93 96 . . . 93 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 0 0 7 2 0 8 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 . . . 3 1 . . . 3 1

Kontakt