4474_5046
4474_5046
kostra
2019-05-24T21:43:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Høylandet, faktaark Husholdningsavfall Høylandet

KOSTRA nøkkeltall

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høylandet Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 4 238 3 050 3 065 3 121 2 940 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 . . . 2 718
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 49,5 34,5 34,5 36,2 40,4 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 . . . 36,3
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 . . . ..
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . .. 476,2 479,0 470,2 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. . . . ..

Kontakt