KOSTRA nøkkeltall

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høylandet Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,3 8,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 . . . 9,7 9,7 . . . 9,7 9,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 863 1 157 206 242 279 296 432 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 . . . 318 319 . . . 318 319
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 5,80 6,41 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 . . . 4,96 4,80 . . . 4,96 4,80
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 58 87 82 92 89 88 97 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 . . . 105 102 . . . 105 102
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 852 808 517 534 537 564 614 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 . . . 592 629 . . . 592 629
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 339 286 151 160 168 173 173 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 . . . 184 197 . . . 184 197
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 210 206 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 . . . 121 134 . . . 121 134
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt