KOSTRA nøkkeltall

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høylandet Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 47 45 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 . . . 11 153 10 908 . . . 11 153 10 908
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 37 37 31 33 35 36 34 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 . . . 24 23 . . . 24 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 81 84 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 . . . 55 55 . . . 55 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 4 506 2 894 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 . . . 1 803 1 559 . . . 1 803 1 559
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 3 143 3 650 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 . . . 11 570 13 207 . . . 11 570 13 207
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . .. .. 22 24 23 17 26 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 . . . 27 25 . . . 27 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 0 0 11 12 7 3 12 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 . . . 244 275 . . . 244 275
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . : : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 . . . 1,7 1,8 . . . 1,7 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 10,4 9,7 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 . . . 15,0 13,2 . . . 15,0 13,2

Kontakt