KOSTRA nøkkeltall

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høylandet Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 5 726 3 980 6 395 6 725 6 621 6 926 8 631 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 . . . 8 703 8 464 . . . 8 703 8 464
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 3,8 4,0 4,3 4,7 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 . . . 3,8 4,0 . . . 3,8 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,5 4,0 4,8 4,7 4,7 4,9 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 . . . 4,2 4,4 . . . 4,2 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 3,0 2,8 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . 3,7 3,7 . . . 3,7 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 35 500 25 222 44 413 49 193 48 096 56 078 86 813 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 . . . 49 206 51 837 . . . 49 206 51 837
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 17 714 22 167 26 214 27 147 33 679 21 081 37 754 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 . . . 43 394 41 761 . . . 43 394 41 761
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 326 000 206 500 279 518 329 736 349 162 421 449 436 820 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 . . . 453 233 440 524 . . . 453 233 440 524
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 18,0 25,7 16,3 14,9 15,8 16,6 18,7 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 . . . 18,1 18,6 . . . 18,1 18,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 42 55 73 85 86 85 85 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 . . . 89 85 . . . 89 85

Kontakt