4471_0715
4471_0715
kostra
2019-08-19T03:04:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Holmestrand, faktaark Regnskap Holmestrand

KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . -2,1 3,7 4,2 2,7 1,4 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,2 4,3 3,1 1,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 0,3 2,2 2,4 1,8 1,3 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,2 2,0 0,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 45,6 24,2 24,5 24,1 23,5 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 26,6 27,0 28,0 27,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 31,8 35,0 42,5 44,3 49,9 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 14,5 21,7 25,2 31,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 119,5 103,6 105,6 109,9 114,7 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 84,5 84,9 87,9 91,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . . 52 502 47 026 49 315 50 737 52 283 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 47 460 49 801 51 399 52 773
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 13,7 9,4 11,0 12,7 12,9 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,5 8,1 9,1 10,4
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . 9,1 17,2 19,1 18,1 18,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,2 15,3 13,9 11,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . . -20,1 14,0 25,1 24,9 22,3 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 31,6 34,7 19,6 20,3

Kontakt