KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 111 99 107 108 127 102 109 111 126 101 109 113 127 107 111 115 131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,61 0,69 0,68 0,68 0,74 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,63 0,62 0,62 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 89,1 95,9 95,3 95,3 95,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 94,7 95,1 94,8 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 155 146 152 141 151 147 166 155 154 154 168 158 155 155 154 149 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 88 85 83 81 81 84 85 84 83 82 84 83 82 86 85 86 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 13 13 7 8 7 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 10 2 2 4 5 2 2 2 3 3 2 2 3 5 5 5 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 95 94 94 95 94 95 95 95 94 95 95 95 96 96 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 5 5 7 6 5 7 6 5 5 6 5 4 4 5 6 5 5

Kontakt